การประมวลภาษาธรรมชาติที่ได้ออกไปนอกหน่วยวิจัย

วีร์ สัตยมาศ

2016-02-10

วาระ

 • การเข้ารหัสอักษร
 • การตัดคำ
 • ระบบสนทนาอัตโนมัติ
 • หน่วยความจำแปล
 • การแปลภาษาอัตโนมัติ
 • การวิเคราะห์ทัศนคติอัตโนมัติ
 • ความเร็ว

การเข้ารหัสอักษร

รหัสเกษตร

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มอก.620 (TIS-620)

	  
	  $ cat ko_tis620.txt
	  ก
	  $ hexdump -C ko_tis620.txt 
      00000000 a1 0a    |..|
      00000002
	  $
	  
	 

ASCII?

CP874

Windows 874

ISO/IEC 8859-11

Unicode

Codepoint

Unicode

codepoint('ก') = 3585 (0x0E01)

TIS-620

codepoint('ก') = 161 (0xA1)

การเข้ารหัสอักษร (character encoding) สำหรับ Unicode

 • UTF-32
 • UTF-16
 • UTF-8

UTF-32

ตัวละ 4 ไบต์ เสมอ

 • codepoint('ก') = 0x0E01
 • codepoint('A') = 0x41
 • encode_utf32("กA") = 01 0E 00 00 41 00 00 00

UTF-16

ตัวละ 2 ไบต์ หรือ 4 ไบต์

 • codepoint('ก') = 0x0E01
 • codepoint('A') = 0x41
 • codepoint('𨭎') = 0x28B4E
 • ((0x28B4E-0x10000)/0x400)+0xD800 = 0xD862
 • ((0x28B4E-0x10000) mod 0x400)+0xDC00 = 0xDF4E
 • encode_utf16("กA𨭎") = 01 0E 41 00 62 D8 4E DF

UTF-8

1 ไบต์ ถึง 6 ไบต์

 • codepoint('ก') = 0x0E01
 • ((0x0E01 >> 12) & 0xF) + 0x0E = 0x0E
 • ((0x0E01 >> 6) & 0x3F) + 0x80 = 0xB8
 • (0x0E01 & 0xF) + 0x80 = 0x81
 • codepoint('A') = 0x41
 • encode_utf8("กA") = 0E B8 81 41

อภิปราย

เพิ่มเติม

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=IWS-AppendixA

length/len

 • นับไบต์
 • นับอักขระ

Python 2.7

 • len("A")
 • len("ก")
 • len(u"ก")
 • len(u"A")

Python 3+

 • len("ก")
 • len("𨭎")

Java (OpenJDK 8)

 • "A".length()
 • "ก".length()
 • "𨭎".length()

การตัดคำ

ทำไมต้องมีโปรแกรมตัดคำ

ตัดคำแบบใช้พจนานุกรม

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัดคำแบบใช้พจนานุกรม (2)

พจนานุกรม: (1)กา (2)กาม (3)สุข (4)ใน (5)ทั้งหลาย

กามสุขในกามทั้งหลาย

 • |กา(1)|มสุขในกามทั้งหลาย
 • |กาม(2)|สุขในกามทั้งหลาย
 • |กาม(2)|สุข(3)|ใน(4)|กาม(2)|ทั้งหลาย(5)|

ซอฟท์แวร์เสรี

 • ICU
 • libthai
 • wordcut (.js)

International Components for Unicode (ICU)

 • พัฒนาโดย IBM และหมู่คณะอื่น ๆ
 • ทำอื่น ๆ นอกจากตัดคำได้ด้วย
 • เขียนด้วย C++ เป็นส่วนมาก
 • ใช้ตัดคำใน OS X, Java Runtime, LibreOffice/OpenOffice และอื่น ๆ

libthai

 • โดยนายเทพพิทักษ์ การุณบุญญานันท์ เป็นหลัก
 • เขียนด้วย C
 • ใช้ใน Pango, Gnome,Firefox บน unix-like


ภาพดัดแปลงมาจากของ Abel Cheung

wordcut

 • https://github.com/veer66/wordcut
 • เขียนด้วย JavaScript
 • แก้พจนานุกรมง่าย
 • ใช้ในน้องไอริน

ที่ที่น่าจะมีโปรแกรมตัดคำแบบปิด

 • Google
 • Microsoft
 • AsiaOnline

ระบบสนทนาอัตโนมัติ

น้องไอริน

https://web.irin.in.th โดยนายภัคพล พงษ์ทวี (@pureexe)

หน่วยความจำแปล

Pootle

mozilla.locamotion.org

Transvision

transvision.mozfr.org

Editing distance

การแปลภาษาอัตโนมัติ

โปรแกรมยอดนิยม

 • Google Translate
 • Bing Translator

เทคนิคที่ใช้

 • ตัดคำ
 • ตัดประโยค
 • หาส่วนที่ตรงกันอัตโนมัติ

หาส่วนที่ตรงกันอัตโนมัติ

แปลเอกสารเฉพาะทางได้

ซอฟต์แวร์เสรี

การวิเคราะห์ทัศนคติอัตโนมัติ

การวิเคราะห์ทัศนคติอัตโนมัติ

"ท่าน นายกประยุทธ สุดยอดดดดดดดดดด.....เข้ามาทำงานแป๊บเดียวราคาน้ำมันลดลงปั๊บเลย" (http://pantip.com/topic/32971376)

 • เรื่อง: ประยุทธ
 • คำแสดงขั้ว: สุดยอด

บริการ

Zanroo.com

วิเคราะห์ละเอียดขึ้น

บาร์ใหม่อร่อยอย่างสัด

 • เรื่อง: บาร์ใหม่
 • คำแสดงขั้ว: อร่อย (+), สัด (-)

วิเคราะห์ละเอียดขึ้น (2)

"ม.เกษตรนี่ห้องน้ำใหญ่ดี"

 • เรื่อง: ม.เกษตร
 • เรื่องละเอียดขึ้น: ห้องน้ำ
 • คำแสดงขั้ว: ดี

วิเคราะห์ละเอียดขึ้น (3)

"ม.เกษตรนี่ห้องน้ำใหญ่ดีจริง ๆ"

 • เรื่อง: ม.เกษตร
 • เรื่องละเอียดขึ้น: ห้องน้ำ
 • คำแสดงขั้ว: ดี
 • คำขยาย: จริง ๆ

ความเร็ว

การประมวลภาษาธรรมชาติใช้ CPU มาก

ข้อเสนอ

 • อย่าใช้ CPU มาก; Algorithm ; C++ Rust
 • เข้า Queue; ZeroMQ, RabbitMQ
 • Go, node.js ช่วยไหม?

เกี่ยวกับ Database

 • Tree -> MongoDB
 • RAM; SSD

สนใจ?

รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล

ห้อง 810

ดร. หัชทัย ชาญเลขา

ห้อง 809

วีร์

ขอบพระคุณ